Tuesday, May 23, 2006

Main hamjadah ini


Aku nak selesaikan ini. Keluarkan HATI itu tanpa kekerasan, tanpa memotong dawai. Lepas keluar, masukkan semula tanpa kekerasan, tanpa memotong dawai.

No comments: