Friday, April 13, 2007

LOGO FUYO (versi 1.0.0 beta)
Logo fuyo hendaklah menepati spesifikasi yang telah ditetapkan.

Logo fuyo hendaklah dicetak dengan terang pada setiap produk yang dikeluarkan dan dilabelkan pada setiap kotak/ bungkusan / kulit belakang buku/blook.

Bagi premis makanan, logo fuyo hendaklah dipamerkan di premis berkenaan.

Bagi hotel:
-logo/sijil fuyo hendaklah dipamerkan di bahagian dapur atau di seksyen fuyo di restoran yang disahkan fuyo sahaja. Tidak dibenarkan menampal logo/sijil fuyo di bahagian kaunter pembayaran dan sebagainya;
-tidak dibenarkan dicetak pada menu makanan/ minuman.

Logo fuyo boleh digunakan bagi tujuan iklan dan hendaklah diletakkan pada tempat yang sesuai.

Pihak syarikat dibenarkan mencetak warna logo mengikut kesesuaian pembungkusan produk masing-masing selagi mana tidak mengubah spesifikasi logo asal yang dikeluarkan.

Sekian, terima kaseyyy


No comments: