Thursday, December 14, 2006

Kalau tuan pergi ke hulu, belikan saya bunga seroja

Kalau tuan mati dahulu, tunggulah saya di pintu sorga.

...
Kalau tuan pergi ke Mozambique,

Klik sini http://www.vergenet.net/~conrad/poolroom/box/Lion_Warning.jpg

Hua hua!

No comments: